home
114370 Pedestredorcadion scopolii
Srpski naziv
Familija Cerambycidae
Grupa Tvrdokrilci
FotD
Ivan Pančić
Mala mapa
Imago
Ova
Larva
Pupa
B1