home
115112 Aegosoma scabricorne
Srpski naziv
Familija Cerambycidae
Grupa Tvrdokrilci
FotD
Milan Đurić
Mala mapa
Imago
Ova
Larva
Pupa
B1