home
447596 Gortyna borelii
Srpski naziv raskovnikova sovica
Familija Noctuidae
Grupa Noćni_leptiri
FotD
Zoran Gavrilović
Mala mapa
Imago
Ova
Larva
Pupa
B1