home
440970 Polyommatus ripartii
Srpski naziv Prugasti smeđan
Familija Lycaenidae
Grupa Dnevni_leptiri
FotD
Miloš Popović
Mala mapa
Imago
Ova
Larva
Pupa
B1