home
441106 Celastrina argiolus
Srpski naziv Obrubljeni plavac
Familija Lycaenidae
Grupa Dnevni_leptiri
FotD FotL
Milan Đurić Miloš Popović
Mala mapa
Imago
Ova
Larva
Pupa
B1