home
441188 Lycaena helle
Srpski naziv Paklenac
Familija Lycaenidae
Grupa Dnevni_leptiri
FotD FotL
Tijana Jovanović Miloš Popović
Mala mapa
Imago
Ova
Larva
Pupa
B1